all right reserved © 2014       Projekt i wykonanie Agencja interaktywna

 

 

POMIARY

Realizując czynności związane z projektowaniem systemów elektroakustycznych wykonujemy pomiary parametrów akustycznych wnętrz. Dysponujemy urządzeniami pomiarowymi w I klasie pomiarowej firmy Brüel & Kjaer , umożliwiające wykonanie pomiaru czasu pogłosu, pomiarów wskaźników zrozumiałości mowy STI z wykorzystaniem systemu pomiarowego DIRAC 7841 Brüel & Kjaer, pomiaru izolacyjności akustycznej z wykorzystaniem oprogramowania akustyki budowlanej typu BZ7228 firmy Brüel & Kjaer. Pomiary pozwalają ocenić paramtery akustyczne nagłaśnianych pomieszczeń oraz określić wytyczne dla poprawienia warunków pogłosowych  a dane z pomiarów wykorzystać do  prawidłowego zaprojektowania systemu elektroakustycznego. Systemy pomiarowe którymi dysponujemy pozwalają również zweryfikować prawidłowość zaprojektowanych i zainstalowanychch systemów elektroakustycznych, poprzez pomiary równomierności pokrycia nagłaśnianych powierzchni, pomiaru poziomu dźwięku, analizę częstotliwościową oraz wskażniki zrozumiałości mowy STI.

 

SYSTEMY POMIAROWE FIRMY BRÜEL & KJAER

 

SYMULACJE

Przystępując do projektów systemów elektroakustycznych korzystamy z unikalnych technologii projektowych wspomagających proces projektowania. Na podstawie danych architektonicznych, planów  i dokumentacji budowlanej, możemy stworzyć model obiektu. Pozwala nam to na przeprowadzenie symulacji i sprawdzenie opracowanej koncepcji nagłośnienia. Ogranicza koszty testów i prób oraz skraca czas projektowania. Możemy wyliczyć istotne parametry: równomierność pokrycia dźwiękiem, obliczyć czas pogłosu pomieszczenia i sprawdzić wpływ zastosowanych materiałów na jego charakterystykę, obliczyć wskażniki zrozumiałości mowy STI. Dzięki technologi Auditioner możemy zaprezentować wyniki naszej pracy projektantom i inwestorom, umożliwiając im odsłuch i ocenę jakości zaprojektowanego systemu dla nagłaśnianej przestrzeni. Nawet jeżeli ten obiekt nie został jeszcze wybudowany.

 

Wsparcie na każdym etapie inwestycji.

Od koncepcji,  montażu i uruchomienia, do dokumentacji powykonawczej.

 

 

Prezentacja projektu z wykorzystaniem technologi AUDITIONER

 

 

Konsultacje. Projekt. Realizacja

 

 

DOKUMENTACJA

Po wykonaniu instalacji, montażu, uruchomienia i zestrojenia systemu, wykonujemy dokładną dokumentację powykonawczą z uwzględnieniem wszelkich zmian zaistniałych w długim  procesie realizacji. Naszych partnerów wspieramy na każdym etapie. Od opracowania koncepcji, poprzez montaż i uruchomienie, do wykonania dokumentacji powykonawczej.

 

PREZENTACJA

Korzystając z najnowszych technologii możemy zaprezentować partnerom wyniki naszej pracy. Dokładny projekt, analizę , symulację, wyniki pomiarów. Dzięki precyzyjnym danym nasza symulacja systemu nagłaśniającego uwzględnia rzeczywiste warunki pogłosowe. Technologia Auditioner pozwala posłuchać zaprojektowanego system w wirtualnym modelu. W warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych. Przed instalacją możemy zobaczyć system i usłyszeć jego brzmienie.

 

PROJEKTY

Na podstawie opracowanej koncepcji , wykonanej symulacji i przeprowadzonych pomiarów tworzymy dla naszych partnerów kompletną dokumentacją projektową.

Zawiera ona projekty rozmieszczenia elementów systemu nagłośnienia, schematy polączeń, schematy blokowe, rozrysowane trasy kablowe. Załaczamy dokładny opis systemu wraz z analizą przeprowadzonych symulacji i pomiarów. Dobieramy odpowiednie komponenty systemu. Od głośników, poprzez wzmacniacze i systemy sterowania, do źródeł sygnału i technik mikrofonowych.