all right reserved © 2014       Projekt i wykonanie Agencja interaktywna

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ ANNY

 

KOŚCIÓŁ AKADEMICKI ŚW. ANNY W WARSZAWIE

Kościół Akademicki Św. Anny w Warszawie to jeden z najstarszych kościołów warszawskich. Ważne miejsce polskiego duszpasterstwa akademickiego. Jest też jedną z nielicznych świątyń warszawskich, tak w znaczącym procencie autentyczną zarówno ze względu na wystrój wnętrza jak i na różnorodność form samej bryły, kształtowanej w czasie sześciu wieków swojego istnienia. Kościół wielokrotnie przebudowywany od czasu wybudowania późnogotyckiej świątyni, zachowanej do dziś jedynie w prezbiterium, urzeka barokowym układem i ornamentyką. Takie cechy barokowych kościołów , jak przecinające się w środku kopuły osie głównej nawy oraz poprzecznych niszy kaplic oraz bogate i różnorodne rozwinięcia  powierzchni ścian i sufitów istotnie wpływają na parametry  akustyczne, wymuszając indywidualne rozwiązania instalacji elektroakustycznej.

 

Do zaprojektowania systemu wykorzystaliśmy program symulacyjny typu Modeler 6.5 umożliwiający  , po wprowadzeniu dokładnego modelu komputerowego wnętrza świątyni, obliczenie parametrów związanych z równomiernością pokrycia , poziomów SPL, współczynników zrozumiałości mowy oraz czasu pogłosu , który porównać mogliśmy z czasem pogłosu zmierzonym w warunkach rzeczywistych. Wykonane pomiary oraz symulacja komputerowa pozwoliły nam zaprojektować odpowiedni dla tej świątyni system elektroakustyczny. W kościele zainstalowano 14 sztuk głośników typu Bose Panaray MA 12  w czterech strefach. W dwóch strefach zastosowano głośniki w ukladzie typu „stacked“ w pozostałych strefach pracują pojedyńcze głośniki Panaray MA12. Uzupełnieniem systemu są głośniki zewnętrzne typu Bose DS100SE oraz głośniki DS16S odpowiadające za nagłośnienie krużganków i zakrystii. System sterowania  zaprojektowany został z wykorzystaniem procesora audio typu Bose ControlSpace ESP88 , sterownika ControlSpace CC64 oraz wzmacniaczy mocy serii Entero. Całość zabudowana w metalowej szafie teletechnicznej.

Z uwagi na ograniczena związane z ochroną konserwatorską  obiektu większość lini głośnikowych oraz sygnałowych poprowadzona zostala poza wnętrzem kościoła. Wykorzystaliśmy powierzchnię zapleczy, piwnic, magazynów, aby przewiertami przez ponad metrowej grubości mury dotrzeć do miejsc montażu głośników.