PRZYKŁADOWE REALIZACJE

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ ANNY

 

KOŚCIÓŁ AKADEMICKI ŚW. ANNY W WARSZAWIE

Kościół Akademicki Św. Anny w Warszawie to jeden z najstarszych kościołów warszawskich. Ważne miejsce polskiego duszpasterstwa akademickiego. Jest też jedną z nielicznych świątyń warszawskich, tak w znaczącym procencie autentyczną zarówno ze względu na wystrój wnętrza jak i na różnorodność form samej bryły, kształtowanej w czasie sześciu wieków swojego istnienia. Kościół wielokrotnie przebudowywany od czasu wybudowania późnogotyckiej świątyni, zachowanej do dziś jedynie w prezbiterium, urzeka barokowym układem i ornamentyką. Takie cechy barokowych kościołów , jak przecinające się w środku kopuły osie głównej nawy oraz poprzecznych niszy kaplic oraz bogate i różnorodne rozwinięcia  powierzchni ścian i sufitów istotnie wpływają na parametry  akustyczne, wymuszając indywidualne rozwiązania instalacji elektroakustycznej.

 

Do zaprojektowania systemu wykorzystaliśmy program symulacyjny typu Modeler 6.5 umożliwiający  , po wprowadzeniu dokładnego modelu komputerowego wnętrza świątyni, obliczenie parametrów związanych z równomiernością pokrycia , poziomów SPL, współczynników zrozumiałości mowy oraz czasu pogłosu , który porównać mogliśmy z czasem pogłosu zmierzonym w warunkach rzeczywistych. Wykonane pomiary oraz symulacja komputerowa pozwoliły nam zaprojektować odpowiedni dla tej świątyni system elektroakustyczny. W kościele zainstalowano 14 sztuk głośników typu Bose Panaray MA 12  w czterech strefach. W dwóch strefach zastosowano głośniki w ukladzie typu „stacked“ w pozostałych strefach pracują pojedyńcze głośniki Panaray MA12. Uzupełnieniem systemu są głośniki zewnętrzne typu Bose DS100SE oraz głośniki DS16S odpowiadające za nagłośnienie krużganków i zakrystii. System sterowania  zaprojektowany został z wykorzystaniem procesora audio typu Bose ControlSpace ESP88 , sterownika ControlSpace CC64 oraz wzmacniaczy mocy serii Entero. Całość zabudowana w metalowej szafie teletechnicznej.

Z uwagi na ograniczena związane z ochroną konserwatorską  obiektu większość lini głośnikowych oraz sygnałowych poprowadzona zostala poza wnętrzem kościoła. Wykorzystaliśmy powierzchnię zapleczy, piwnic, magazynów, aby przewiertami przez ponad metrowej grubości mury dotrzeć do miejsc montażu głośników.

 

all right reserved © 2014       Projekt i wykonanie Agencja interaktywna